Foto: Marc Dewolf / Showbizzsite.nl

Roxeanne Hazes werd door haar moeder Rachel opgeroepen om voor een rechter te getuigen in een onfrisse zaak. Roxeanne reageert diplomatisch, maar ook erg duidelijk…

Rachel Hazes heeft een proces aangespannen tegen Marieke van Beek en Robert Israël. Rachel gaf hen samen met dochter Roxeanne een volmacht toen het in 2016 psychisch en lichamelijk slecht met haar ging en zij zouden zich dankzij die volmacht verrijkt hebben… Roxeanne weigerde voor de rechter te verschijnen…

Roxeanne Hazes liet vooraf in een brief aan de rechter weten niet te zullen verschijnen. Roxeanne koos voor een diplomatische, maar duidelijke bewoordingen…

“Edelachtbare, vandaag behandelt u een zaak waarin een moeder haar dochter voor de rechter haalt om als getuige gehoord te worden”, lezen we het schrijven van Roxeanne in Party. Roxeanne vervolgt…

“De bedoeling daarvan is om aan te tonen dat de mede gevolmachtigden misbruik gemaakt zouden hebben van hun volmacht. Dat is om vele redenen een absurde veronderstelling”, sneert Roxeanne naar haar moeder. Roxeanne verdedigt de twee beschuldigden…

Roxeanne looft de twee beschuldigden die dag en nacht in de weer waren voor haar moeder. En daarop volgt een opvallende bekentenis van Roxeanne…

“Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen, zal alleen maar verder afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet”, lezen we in het schrijven van Roxeanne dat gepubliceerd wordt in Party.

“Ik ben zelf moeder en het is mijn primaire verantwoordelijkheid mijn eigen kind te beschermen”, voegt Roxeanne er in het schrijven aan toe. Party voegt eraan toe dat de rechtbank op 9 juni een beslissing zal nemen over welke getuigen er dienen te verschijnen.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van vipnieuws.nl