Brunopress.nl

Martien Meiland en zijn gezin zijn nog steeds enorm populair, maar nu stellen kijkers zich toch een opvallende vraag. Namen de Meilandjes een té groot risico?

De Meilandjes lijken om de haverklap te verhuizen en dat zijn telkens riante aankopen. Denken ze nooit aan de risico’s die zo’n kapitale aankoop inhoudt?

“Nee, ik ben altijd bleu en stap er zo in”, antwoordt Martien Meiland in Weekend. “Ik denk altijd: je kunt er ook weer vanaf.” Al moet daar toch een nuancering aan worden toegevoegd…

“Mensen waren verbijsterd en riepen: ‘Hoe kun je alles achterlaten?!’ Ik denk dan bij mezelf: joh, we kunnen altijd weer terug naar Nederland.” En dan moet Martien één iets bekennen…

“Dat heb ik met ons nieuwe pension ook”, geeft Martien Meiland toe in Weekend. “Zodra ik het niet meer leuk vind, zet ik een tekoopbord in de grond.”

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van vipnieuws.nl