Marco Borsato zal dan toch voor de rechter moeten verschijnen voor de zaak van grensoverschrijdend gedrag met een minderjarig meisje. Eindelijk nam het OM een beslissing. Hoe moet het nu verder?

De aangifte dateert al van december 2021 en het betekende meteen het einde van de carrière van Marco Borsato. De zanger werd aan de schandpaal genageld en verdween in alle anonimiteit. Eén iets werd al snel duidelijk…

De feiten én bewijzen leken zwaar door te wegen en er zouden ook filmpjes gecirculeerd hebben die erg bezwarend zouden zijn geweest voor Marco Borsato. Nochtans leek er een kentering te komen…

De zaak sleepte zolang aan dat Marco Borsato langzaam maar zeker weer op meer sympathie kon rekenen bij collega-BN’ers en de publieke opinie. Maar nu komt er dus een beslissing van het Openbaar Ministerie die duidelijk maakt dat de feiten niet min zijn…

“In december 2021 werd aangifte gedaan tegen zanger Marco Borsato van een zedenfeit met een minderjarige. Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland heeft de zedenrecherche hierop een uitgebreid onderzoek uitgevoerd”, klinkt het in het persbericht van het OM. Hoe kwam het OM tot dit resultaat?

“Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoeksdossier zorgvuldig bestudeerd. Vandaag heeft de officier van justitie de betrokkenen medegedeeld dat het OM heeft besloten om de verdachte te dagvaarden en de zaak voor te leggen aan de rechter.” Wat wordt Borsato ten laste gelegd?

“De verdachte wordt ervan verdacht het slachtoffer onzedelijk te hebben betast. Dit wordt ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige”, klinkt het zware, maar niet volledig onverwachte verdict van het OM. Al wordt er natuurlijk ook nog gewag gemaakt van die tweede zaak…

“Het is nu aan de verdediging om eventueel met verzoeken voor aanvullend onderzoek te komen. Er is dan ook nog geen zittingsdatum vastgesteld”, voegt het Openbaar Ministerie eraan toe. Zo werd er eerder al onderzoek gedaan naar het handschrift van het vermeende slachtoffer in de bewuste dagboekfragmenten. Op inhoudelijk vlak is het echter (opnieuw) afwachten geblazen…

“De inhoudelijke behandeling is het moment waarop het Openbaar Ministerie in de openbaarheid tekst en uitleg geeft over het onderzoek en het standpunt. Daarom zal op dit moment nog geen nadere toelichting gegeven worden.” Het OM komt echter ook terug op de zaak die Marco Borsato zélf heeft aangespannen tegen het vermeende slachtoffer…

“Onder leiding van het parket Noord-Holland loopt nog een onderzoek n.a.v. een aangifte door de verdachte tegen de aangeefster in de zedenzaak en haar moeder.” De reden voor de aangifte van de zanger is duidelijk…

“Deze aangifte betreft smaad en/of laster en het doen van valse aangifte. In deze zaak is nog geen vervolgingsbeslissing genomen”, voegt het Openbaar Ministerie eraan toe. Wat met de identiteit van het vermeende slachtoffer?

“In beginsel verstrekt het OM geen informatie over de identiteit van een verdachte. Deze afweging kan anders zijn als de (advocaat van de) verdachte eerder zelf de media te woord heeft gestaan over het onderzoek en de verdenking. In deze zaak is dat het geval.”

En zo start er een nieuwe fase in het schandaal rond Marco Borsato al is het duidelijk dat dit nog steeds een proces wordt dat heel lang kan worden uitgesponnen. Nochtans lijken beide partijen te snakken naar duidelijkheid in deze hele zaak. Eén iets liet het vermeende slachtoffer al duidelijk weten…

Het vermeende slachtoffer van Marco Borsato liet al duidelijk verstaan dat het haar niet om geld of een schadevergoeding te doen is. Voor de zanger zelf is één ding duidelijk…

Waar het alsmaar harder gonsde van geruchten over een eventuele comeback van Marco Borsato en de verguisde zanger almaar vaker weer in het openbaar werd gespot, lijkt deze uitspraak van het OM opnieuw alles op losse schroeven te zetten voor Marco Borsato.

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van vipnieuws.nl