Brunopress.nl

Ben Cramer denkt op 75-jarige leeftijd nog lang niet aan stoppen. “Zolang het kan en men hem wil horen, blijft Ben optreden”, schrijft Story. Maar de zanger doet in het magazine ook een opvallende onthulling…

Ben voelt zich gezegend dat hij op 75-jarige leeftijd nog steeds op een podium mag staan. Collega’s als Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid hebben minder geluk, beseft ook Ben Cramer. Hoe blijft Ben Cramer gezond?

In de hoogdagen had Ben Cramer 72 optredens in een maand. Het gerucht deed toen de ronde dat de zanger aan de drank en de drugs was… Over zijn drugsgebruik doet Ben Cramer nu een opvallende bekentenis…

“Ik herinner me dat ik vroeger na een optreden naar Club Feminina aan het Rembrandt-plein in Amsterdam ging. ‘Wil je wat spul?’, vroeg de portier. ‘Nee joh, ik heb al gehad’, zei ik om er vanaf te zijn”, doet Ben Cramer zijn verhaal in Story. Ben Cramer bekent zijn leugens…

“Ik gebruikte niks, maar deed alsof, omdat ik wist dat het erbij hoorde”, onthult Ben Cramer in Story. Verdovende middelen zeiden Ben Cramer niets, maar aan mooie vrouwen kon de zanger minder goed weerstaan…

Schrijf je hier in voor de gratis nieuwsbrief van vipnieuws.nl